Daj nám vedieť, ako sa ti páči naša nová stránka.
Zadaj, ak chceš byť kontaktovaný (nepovinné)Odoslať feedback

Pravidlá portálu

Anonymita a Diskrétnosť

 • Garantujeme anonymitu objednávateľom aj spracovateľom.
 • Objednávateľ nezadáva žiadne osobné údaje, potrebný je iba ľubovolný funkčný e-mail.
 • Spracovatelia a zamestnanci spoločnosti, ktorí prichádzajú do kontaktu s informáciami o objednávke sú viazaní mlčanlivosťou pod hrozbou sankcií.
 • Osobné údaje zadávaš iba pri platbe, a to prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány GoPay, čo je nezávislá overená autorita v oblasti platenia. Tieto tvoje osobné údaje nevstupujú do nášho systému, ale len do systému platobnej brány spoločnosti GoPay. Takto si ochránený od vkladov na účet kde sa musiš preukazovať občianskym preukazom. 
 • Všetky informácie, ktoré si strany vymenia v priebehu objednávky sú pre obe strany dôverné a nemožno ich tretej osobe dať vedieť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.


Objednávateľ - práva a povinnosti

 • Podmienkou pre objednanie služieb je mať aktívne užívateľské konto na www.studentthesis.sk
 • Vytvorením konta sa k ničomu nezaväzuješ a je samozrejme bezplatné.
 • Na základe zadanej objednávky sa zúčastníš bezplatnej anonymnej online aukcie, počas ktorej si môžeš vybrať najvhodnejšieho spracovateľa pre tvoju objednávku.
 • Spracovateľa vyberaj rozvážne, na základe hodnotenia, počtu zrealizovaných objednávok alebo ponúknutej ceny. Ak si nie si niečim istý, môžeš sa spracovateľa spýtať cez anonymný chat ešte pred akceptovaními jeho ponuky.
 • Akceptáciou ponuky od spracovateľa sa objednávka stáva pre teba záväznou. V prípade, že nekomunikuješ - neodpisuješ na prípadné otázky spracovateľa alebo administratora ešte pred potvrdením tvojej objednávky viac ako 3 dni, tvoju objednávku budeme považovať za neaktuálnu a môžeme ju zrušiť. Hneď ako potvrdíš vybraného spracovateľa, budeš vyzvaný k platbe. Pri štandardnej objednávke 10% z celkovej ceny - čo je považované aj ako záloha a tvoje záväzné potvrdenie objednávky. Pri objednávkach v hodnote menej ako 160€ alebo v rozsahu menšom ako 10 strán alebo na spracovanie ktorých je menej ako 5 dní vyžadujeme celú platbu vopred.
 • Úhradu (nákup kreditov potrebných pre vykonanie platby) vykonávaš prostredníctvom platobnej brány GoPay - pomocou embosovanej kreditnej/debetnej karty (karta umožnujúca platby cez internet), prevodom alebo vkladom na náš účet.
 • Po platbe vždy obdržíš príslušnú časť objednávky. Pokiaľ nevykonáš platbu pomocou kreditov, spracovateľ nemusí pokračovať v práci. Úhrady je potrebné vykonávať včas, aby si nemal problém s nedodržaním termínu pre dokončenie tvojej objednávky. Keď obdržíš časť tvojej objednávky, je na tebe, aby si dodanú časť skontroloval a uistil sa, že je všetko podľa tvojich predstáv. Ak nie, napíš spracovateľovi čo sa ti nepáči a dohodni sa s ním na dorobení. Maj na pamäti termín, ktorý si stanovil pre odovzdanie celej objednávky, neodkladaj preto pripomienkovanie, aby sa termín nemusel predlžovať.
 • Ak nemáš k dodanej časti žiadne ďalšie priopomienky, odsúhlas ju. Po odsúhlasení budeš vyzvaný k ďalšej platbe(30%), po ktorej dostaneš ďalšiu časť objednávky. Takto pokračuješ, až kým nemáš hotovú celú objednávku.
 • Začína ti plynúť lehota 7 kalendárnych dní, počas ktorých si skontroluješ originalitu objednávky a doladíš so spracovateľom detaily poslednej odovzdanej časti. V prípade veľkých nedostatkov máš možnosť objednávku reklamovať.
 • V prípade že si spokojný, objednávku ukončís tak, že ohodnotíš spracovateľa. Zaberie ti to len chvíľku a je to veľmi dôležitá súčasť celého procesu. Pomocou hodnotenia pomáhaš ostatným užívateľom, ako aj sám sebe do budúcnosti, rozhodnúť sa v aukcii pre toho správneho spracovateľa.
 • Zadať hodnotenie je nielen tvoje právo, ale aj povinnosť. V prípade, že hodnotenie nezadáš v stanovenom čase, systém automaticky udelí kladné hodnotenie, takže určite túto možnosť využi.
 • Ak potrebuješ ďalšiu asistenciu, kontaktuj náš zákaznícky servis tu.

Spracovateľ - práva a povinnosti

 • Ako sa stať spracovateľom sa dozvieš tu.
 • Podľa odborov, na ktoré si sa kvalifikoval vo výberovom konaní, ti budú chodiť notifikácie o nových objednávkach z týchto odborov. 
 • O objednávky sa môžeš uchádzať v online aukcii. Ak ťa niektorá z objednávok zaujala a zodpovedne vieš, že ju zvládneš za daných podmienok spracovať, zadaj cenovú ponuku prostredníctvom rozhrania pre cenové ponuky. Je zakázané riešiť cenové ponuky mimo aukčný systém - ceny sa zadávajú výhradne len na tomto mieste. Porušenie ma za následok zrušenie konta a finančnú penalizáciu na základe zmluvy ktorú máme spolu podpísanu.
 • Premysli si, dokedy je tvoja cenová ponuka aktuálna a podľa toho stanov jej platnosť. 
 • V prípade, že ti nevyhovuje maximálna cenová hranica stanovená pre objednávku, len vtedy si môžeš vyžiadať príplatok, nezabudni si tento krok odôvodniť.
 • Zadaním cenovej ponuky sa zaväzuješ, že v prípade, ak si zákazník vyberie tvoju cenovú ponuku, vypracuješ objednávku podľa dohodnutých kritérii a termíne.
 • Za každý podklad/časť podkladu, ktorý úspešne ukončís a aj doručíš kupujúcemu pomocou rozhrania pre spracovanie objednávky na studentthesis.sk nám pribudne kredit vo výške zaplatenej časti objednávky od objednávajúceho. Tento kredit ti bude pripísaný na do tvojho profilu po ukončení práce. Za ukončenie objednávky sa považuje odovzdanie kompletnej objednávky, ukončenie 7 dňovej lehoty na podanie reklamácie objednávateľom a po získanom ohodnotení tvojej práce zo strany objednávateľa.
 • Objednávateľ platí za služby studentthes.sk na náš účet a to vopred za každú časť práce to pokiaľ hodnota objednávky neresiahne celkovú výšku 160 EUR, alebo je termín dodania menej ako 5 dní a rozsah menej ako 10 strán. V takomto prípade zákazník platí celú sumu jednorazovo. Kredit/Peniaze sú v úschove studentthesis.sk až do úspešného dodania podkladov. V detaile rozpracovanej objednávky vidíš svoj nárok za zatiaľ odvedenú prácu a máš prehľad o svojom stave reálnych kreditov ako aj tých ktoré získavaš priebežne za časti objednávok ktoré si dodal.
 • Je zakázané vykonávať akúkoľvek prácu bez potvrdenia objednávky v aukcii od objednávateľa a to hlavne len na základe nejakej komunikácie cez chatovací modul. Ak začneš pracovať bez potvrdenia objednávky, studentthesis.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za finančnú ujmu vzniknutú z neuhradenej objednávky objednávateľom.
 • Chatovací modul slúži výhradne na komunikáciu a vysvetlenie detailov a usmernení k objednávke ako sú napríklad úpravy už odovzdanej časti objednávky, drafty, návrhy tabuliek, obrázky, fotky a pod. Zneužívanie a nedodržanie podmienok má za následok zablokovanie konta pre predávajúceho aj pre kupujúceho.
 • Ak je objednávka zrušená z dôvodov ako sú: neskoré doručenie, neschopnosť dodania služby, podklady nie sú originálne a vyšla neakceptovateľná zhoda - finančná odmena ti nemôže byť vyplatená vôbec, alebo len určitá časť.
 • Spracovateľ je hodnotený objednávateľmi na základe toho, aké kvalitné služby poskytol. Ak máš negatívne hodnotenie, budeš mať menej objednávok (kto si vyberie spracovateľa so zlým hodnotením?) a následne budeme musieť s tebou rozviazať spoluprácu.
 • Ak máš hodnotenie vysoké, zákazníci sú spokojní, zaručí ti to vyšší zárobok a to nie len vyšším počtom objednávok, ale aj možnosťou vypýtať si vyššiu sumu za spracovanie objednávky v aukcii.
 • Ako požiadať o vyplatenie odmeny za spracovanie objednávky si môžeš prečítať v časti Výber odmeny za objednávku, vyplatenie kreditov z affiliate programu.

Aukcia - vyber si najvhodnejšieho spracovateľa

 • Po vyplnení anonymného nezáväzného objednávkového formuláru je tvoja objednávka zaradená do online aukcie. V prípade, že nekomunikuješ - neodpisuješ na prípadné otázky spracovateľa alebo administratora ešte pred potvrdením tvojej objednávky viac ako 3 dni, tvoju objednávku budeme považovať za neaktuálnu a môžeme ju zrušiť.
 • Podľa odboru, ktorý pri zadávaní vyplníš, je tvoja objednávka zobrazená našim spracovateľom, ktorí sa kvalifikovali v našom prísnom výberovom konaní na spracovanie objednávok v danom odbore.
 • Na základe parametrov objednávky, ako téma, typ, rozsah a najmä termín odovzdania sa spracovatelia o tvoju objednávku uchádzajú svojimi cenovými ponukami.
 • Cenu tiež ovplyvňuje hodnotenie a skúsenosti spracovateľov. Nováčik (hoci preverený vo výberovom konaní) ti ponúkne svoje služby za nižšiu cenu ako ostrieľaný harcovník s vynikajúcim hodnotením. 
 • StudentThesis.sk určuje minimalnu aj maximalnu možnú cenu za objednávku, ktorú si môže spracovávateľ vypýtať. 
 • Umožnujeme spracovateľom vyžiadať si príplatok, ktorý je potrebné slovne okomentovať. To výhrade len pre prípad, že objednávka skrýva veľmi náročné úkony potrebné na jej vypracovanie, ktoré nevieme zahrnúť do štandardného cenníku služieb.
 • Spracovateľ vidí maržu portálu, ktorá je potrebná pre pokrytie nákladov spojených s prevádzkou portálu, administráciou, marketingom atd.. To znamená, že spracovateľ vidí konečnú sumu, ktorá sa ti zobrazí. Marža je samozrejme nižšia ako je odmena pre spracovateľa. Je v našom záujme mať radšej kvalitných spracovateľov a vyššími honorármi ich motivovať k poskytovaniu čo možno najlepších služieb pre teba. Cenová ponuka, ktorú vidíš, je vrátane 20% DPH.
 • Cenová ponuka spracovateľa má časový limit, po uplynutí ktorého už nie je platná. Má to za cieľ zabrániť prípadom, kedy zákazník akceptuje cenovú ponuku deň pred termínom odovzdania a podobne.
 • Je na tebe zvážiť, či potrebuješ, aby bola tvoja objednávka spracovaná top spracovateľom alebo dáš šancu menej skúsenému.
 • Vyberaj s rozvahou, ak potrebuješ podklady k diplomovke v rozsahu 60 strán do 10 dní, zrejme nie je najvhodnejšia doba na testovanie neskúseného spracovateľa, hoci za nižšiu cenu. Na druhej strane, 10 stranové podklady k seminárke zvládne za pár dní spracovať aj nový spracovateľ a ty môžeš ušetriť.
 • V momente, keď spracovateľ zadá ponuku, môže ju stornovať (len ak si si ju ešte nevybral) alebo ju 2 krát upraviť smerom dole, keďže v rámci aukcie vidí aj cenové ponuky iných spracovateľov. Na základe cenovej ponuky môžete spolu komunikovať prostredníctvom chatu.
 • Ak cenovej ponuke neuplynie časový limit alebo nebude stronovaná, spracovateľ musí počítať s tým, že ak si zákazník vyberie práve jeho ponuku, musí objednávku za daných podmienok spracovať. Podanie ponuky je tým pádom pre spracovateľa záväzné.
 • Keď si z ponúk spracovateľov vyberieš tú najvhodnejšiu vzhľadom na tvoje aktuálne potreby, stačí ponuku potvrdiť. 
 • Aukcia sa končí potvrdením ponuky a uhradením prvej platby na základe zakúpených kreditov. Prvá platba môže byť v 2 výškach:
  • vo výške 10% z celkovej hodnoty objednávky
  • vo výške celej sumy objednávky v prípade:
   • pri objednávkach do 10 strán
   • v celkovej hodnote objednávky menšej ako 160€ vrátane DPH
   • na spracovanie ktorých je menej ako 5 dní (moment výzvy na platbu vs. termín dodania)

Proces spracovania objednávky

 • Spracovanie objednávky začína ukončením aukcie (viď vyššie).
 • Pri štandardnom postupe (keď hradíš 10% z celkovej sumy objednávky), môžeš vo svojom rozhraní očakávať osnovu k objednávke. V tomto momente je priestor, aby si tvojmu spracovateľovi napísal všetky usmernenia, poslal všetky súbory a dal všetky relevantné informácie k objednávke.
 • Po schválení osnovy nasleduje ďalšia platba, vo výške 30% z celkovej hodnoty objednávky.
 • Za ňu ti spracovateľ pošle cca. 30% spracovanej objednávky. Súbor si stiahni, poriadne pozri a napíš prípadné pripomienky k obdržanej časti.
 • Zbytočne však nezaháľaj, aby sa stihla objednávka spracovať načas. Môžeš sa spracovateľa spýtať, dokedy najneskôr potrebuje od teba pripomienky obdržať.
 • Keď si s priebehom spokojný, odsúhlas súbor a zaplať za ďalšiu časť (ďalších 30%).
 • Opäť nasledujú pripomienky a usmernenia, ak nejaké máš, odsúhlasenie súboru a úhrada posledných 30% z hodnoty objednávky.
 • Keď obdržíš posledný súbor, ktorý obsahuje kompletnú objednávku, začína ti plynúť lehota 7 kalendárnych dní, počas ktorých si skontroluj originalitu objednávky a dorieš so spracovateľom detaily poslednej odovzdanej časti.
 • Po odovzdaní poslednej časti objednávky začína plynúť lehota 7 dní na to, aby ste si doladili finálnu podobu objednávky cez chat a aby si skontroloval originalitu objednávky. Odporúčame http://www.odevzdej.cz/, kde si vieš overiť originalu a získať protokol originality. Tvoja objednávka bude po overení automaticky do 5 dní z daného portálu zmazaná. Ak je všetko s objednávkou v poriadku, tak ohodnotíš spracovateľa a objednávka končí.
 • V prípade veľkých nedostatkov máš možnosť objednávku reklamovať.
 • V prípade že si spokojný, objednávku ukončíš tak, že ohodnotíš spracovateľa. Zaberie ti to len chvíľku a je to veľmi dôležitá súčasť celého procesu. Pomocou hodnotenia pomáhaš ostatným užívateľom, ako aj sám sebe do budúcnosti, rozhodnúť sa v aukcii pre toho správneho spracovateľa.
 • Zadať hodnotenie je nielen tvoje právo, ale aj povinnosť. V prípade, že hodnotenie nezadáš v stanovenom čase, systém automaticky udelí kladné hodnotenie, takže určite túto možnosť využi.
 • Čo ak si s objednávkou nespokojný? Spravili sme všetko pre to, aby sa to nestávalo. Ak predsa, pozri sekciu Reklamácia objednávky.
 • Ak potrebuješ ďalšiu asistenciu, kontaktuj náš zákaznícky servis tu.

Komunikácia a jej pravidlá


Upozornenie: Porušenie aj pokus o porušenie pravidiel komunikácie bude prešetrený adminom a môže viesť k zablokovaniu účtu bez nároku na vyplatenie honoráru (spracovateľ) alebo na refundáciu už zaplatených financii (zákazník).

 • Všetka komunikácia medzi užívateľmi je anonymná.
 • Zákazník aj spracovateľ sú povinní komunikovať výhradne prostredníctvom užívateľského rozhrania StudentThesis.sk
 • Keď komunikuješ ako prihlásený používateľ v rozhraní StudentThesis.sk, komunikácia prebieha v na to určenom rozhraní prostredníctvom automaticky vygenerovaných prezývok.
 • Pri komunikácii nezadávaj svoje osobné údaje ani emailovú adresu, strácaš tak anonymitu a je to aj hrubé porušenie pravidiel portálu StudentThesis.sk.
 • Snaž sa komunikovať slušne, stručne a vecne, je to najefektívnejší spôsob ako odkomunikovať svoju požiadavku.
 • Pri komunikácii sa vyhni používaniu vulgarizmov a iných urážok.
 • Celá komunikácia, ako aj každé textové pole je napojené na filter nepovolených fráz, výrazov a znakov. Každý pokus o vpísanie nepovoleného textu (email, telefónne číslo, nadávka atď.) je zaznamenaný a daný na vedomie adminovi. Admin skontroluje konverzáciu, vyhodnotí porušenie/neporušenie pravidiel a vyvodí dôsledky.
 • Admin tiež pravidelne kontroluje náhodne vybrané konverzácie kvôli dodržiavaniu pravidiel komunikácie.
 • Ak zo strany používateľa, s ktorým komunikuješ, zaznamenáš pokus o porušenie pravidiel komunikácie, nahlás to prosím ihneď adminovi na admin@studentthesis.sk.

Dodanie objednávky  

Objednávku a jej časti nájdeš vždy vo svojom užívateľskom rozhraní určenom pre spracovanie objednávky. Súbor si jednoducho stiahneš z tohto rozhrania do svojho PC.

Pre viac info o objednávkach pozri sekciu Proces spracovania objednávky.

Výber odmeny za objednávku, vyplatenie kreditov z affiliate programu.

 • Vo svojom profile máš možnosť požiadať o vyplatenie kreditov, ktoré ti boli pripísané.(1 kredit=1€)
 • Kredity vyplácame raz mesačne. Všetky žiadosti o vyplatenie kreditov, ktoré obdržíme do konca mesiaca, vyplatíme do 10.dňa v nasledujúcom mesiaci.
 • O vyplatenie kreditov môžeš požiadať, ak ich výška presiahne minimálnu hranicu 15 kreditov, čiže 15€. Je to kvôli bankovým poplatkom.
 • Odmeny za objednávky:
  1. O vyplatenie odmeny za objednávku je možné požiadať iba vtedy, keď je objednávka kompletne uzavretá. To znamená, že objednávka nie je v procese reklamácie a prebehlo hodnotenie od zákazníka(alebo bolo automaticky udelené).
  2. V prípade, že bude objednávka z akéhokoľvek dôvodu (bez zavinenia spracovateľa) zrušená v priebehu spracovania, bude spracovateľovi vyplatená alikvotná časť za spracovanú časť objednávky.

Affiliate program - odporuč nás a zarábaj

 • Ak máš vo svojom okolí ľudí, o ktorých si myslíš, že by mohli mať záujem o využívanie služieb studentthesis.sk, daj im o nás vedieť. V prípade, že sa stanú našimi zákazníkmi, odmeníme ťa.
 • Vo svojom užívateľskom profile nájdeš unikátny link. Pošli tento link svojim známym. Ak si na základe tohoto linku zadajú u nás objednávku, ktorá sa zrealizuje, prináleží ti provízia. 
 • Výška provízie je stanovená fixne na 5€  za jednu zrealizovanú objednávku, bez ohľadu na jej celkovú peňažnú hodnotu.
 • Na províziu máš nárok za prvých 5 zrealizovaných objednávok od jedného objednávateľa, ktorému si zaslal odporúčací link. Samozrejme, počet odporúčaných objednávateľov je neobmedzený.
 • Všetky získané provízie ti budú pripísané ako kredity na tvoj kreditný účet, pričom máš možnosť kredity buď použiť na nákup našich služieb alebo požiadať o ich vyplatenie na tvoj bankový účet.

Ako požiadať o vyplatenie kreditov nájdeš vyššie v sekcii  Výber odmeny za objednávku, vyplatenie kreditov z affiliate programu.

Reklamácia objednávky

 • Veríme, že sme vytvorili systém, kde bude reklamácii úplné minimum. Ako náš zákazník vidíš svoju objednávku počas celého priebehu, takže sa nemôže stať, že si prekvapený z konečného výsledku. Na druhej strane, ako náš spracovateľ dostávaš neustále spätnú väzbu od zákazníka, takže môžeš spraviť všetko pre to, aby bol zákazník spokojný.
 • Jednoducho, obidve strany majú všetky prostriedky a podmienky vytvorené na to, aby doviedli každú objednávku do úspešného konca a prípadné nedostatky a nezrovnalosti si vykomunikovali.
 •  Po odovzdaní poslednej časti objednávky začína plynúť lehota 7 dní na to, aby ste si doladili finálnu podobu objednávky cez chat a aby si skontroloval originalitu objednávky. Odporúčame http://www.odevzdej.cz/, kde si vieš overiť originalu a získať protokol originality. Tvoja objednávka bude po overení automaticky do 5 dní z daného portálu zmazaná. Ak je všetko s objednávkou v poriadku, tak ohodnotíš spracovateľa a objednávka končí.
 • Ak sú stále na objednávke nedostatky, napríklad objednávka nie je originálna (starotlivo vyberáme našich spracovateľov, ale ak by sa to predsalen stalo, takýto spracovateľ u nás okamžite končí a je penalizovaný), máš možnosť dať objednávku na reklamáciu stlačením buttonu reklamácia.
 • Po stlačení buttonu reklamácia prestáva sranda, začína plynúť lehota 7 dní, kedy obe strany musia hľadať riešenie z problémov, lebo inak spracovateľ nedostane zaplatené za objednávku a zákazník nebude mať objednávku v takej podobe, v akej by ju chcel mať.
 • Ak sa ani po uplynutí tejto lehoty nedohodnete, tak je možnosť kontaktovať nás a požiadať o pomoc pri riešení. 

Spory a vratky peňazí

StudentThesis.sk podporuje, aby sa všetky vzniknuté spory vyriešili priamo medzi objednávajúcima a spracovateľom. Ak z akýchkoľvek dôvodov táto iniciatíva zlyháva, môžete kontaktovať priamo zákaznícky servis, alebo admina na studentthesis.sk. Pri riešení sporov má studenthesis.sk posledné slovo.

StudentThesis.sk nerefunduje platby nižšie ako 10 EUR objednávateľovi či spracovateľovi priamo na účet alebo platobnú kartu. V prípade stavu kreditov vyšších ako 10 EUR použite rovnaký postup ako pri výbere zárobkov.

Duševné vlastníctvo a jeho obmedzenia

Ak nie je inak uvedené v podmienkach od spracovateľa pri dodaní objednávky cez studentthesis.sk, tak v prípade, že je objednávka doručená objednávateľ nadobúda všetky intelektuálne práva vlastníctva k doručenej službe, či veci. Za predpokladu, že všetky práva a požiadavky objednávateľa boli splnené, nákupný proces a proces dodania prebehol v poriadku.

Stránka studentthesis.sk môže obsahovať užívateľsky generovaný obsah, napríklad obrázky, fotografie, texty a iné materiály. StudentThesis.sk nekontroluje užívateľský obsah na porušenie autorských práv, ochranných známok ani značiek zo strany uživateľov portálu.

Objednávateľ a spracovávateľ nesú právnu zodpovednosť za podklady vo forme: text, fotky, materiály použité pri zadaní, odovzdatí a použití podkladov. Kopírovanie textov a obrázkov je trestné podľa príslušných právnych noriem Slovenskej republiky. 

Prevádzkovateľ portálu StudentThesis.sk v zmysle týchto obchodných podmienok a platnej legislatívy v žiadnom prípade nenabáda k tomu, aby dodané materiály objednávatelia vydávali za svoje diela, šírili a odovzdávali ich ďalej. Podklady sú určené pre vlastné spracovanie a použitie. V žiadnom prípade tento portál nesupluje študijné povinnosti objednávateľov.

Objednávateľ je povinný rešpektovať a dodržovať práva príslušné k jednotlivým dielam a ďalej ich nerozširovať s výnimkou prípadov upravených osobitnými predpismi - najmä zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Na základe potvrdenia tychto pravidiel a následnej registrácie budú vaše osobné údaje spracované podľa Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. a jeho neskorších predpisov o ochrane osobných údajov. Vaše údajú nesmú a nebudú sprostredkúvané iným fyzickým ani právnickým osobám. Naša spoločnosť je registrovaná na úrade pre ochranu osobných údajov na základe Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. a jeho neskorších predpisov o ochrane osobných údajov.

Zadávateľ objednávky, ako aj spracovateľ vyplnením objednávkového formuláru / registráciou ako spracovateľ udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“), súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých na tejto stránke spoločnosti JVH s.r.o., Pribišova 6
841 05 Bratislava IČO: 45 433 739, ktorá je považovaná za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z., a ďalej súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov výhradne pre interné účely prevádzkovateľa.

Súhlasím s pravidlami portálu

Nemáš účet? Zaregistruj sa.

Nepamätáš si heslo? Obnoviť heslo.